Tiếng Nhật ngành Nông nghiệp

Câu hỏi

Các bạn cho mình xin từ mới chuyên ngành Nông Nghiệp nhé. Cảm ơn trước ạ.

0
truongduc22 9 tháng 0 Câu trả lời 210 xem Thành viên mới 0

Trả lời câu hỏi

Browse

Hoàng Sa, Trường Sa là của ai? ( Việt Nam )