Thủ tục chuyển việc ở Nhật

Câu hỏi

Bạn nào đã xin 就労資格証明書 (Giấy chứng nhận tư cách lao động) rồi cho mình hướng dẫn được không ạ?

đã giải quyết 0
namtrung91 2 năm 2 Câu trả lời 1273 xem Thành viên mới 0

Câu trả lời ( 2 )

 1. Giấy tờ cần thiết đề xin giấy chứng nhận tư cách lao động 

  <Giấy tờ bạn tự chuẩn bị>

  ・Passport

  ・Thẻ ngoại kiều 在留カード

  ・Đơn đăng ký, download ở đây → 就労資格認定証明書交付申請書

  ・Lý do vì sao nghỉ việc (Form tự do, viết về lý do vì sao bạn nghỉ việc hoặc vì sao bạn xin công việc mới này, giấy này không có cũng không sao, nếu có thì tốt hơn)

  <Giấy tờ từ công ty cũ>

  ・Bảng tổng kết thu nhập và thuế 源泉徴収票(Công ty cũ đưa cho bạn khi nghỉ việc)

  ・Giấy chứng nhận nghỉ việc 退職証明書(Công ty cũ đưa cho bạn khi nghỉ việc)

  <Giấy tờ từ công ty mới>

  ・Những giấy tờ liên quan đến tư cách pháp nhân, nội dung công việc của công ty mới

   A Bản ghi đăng ký doanh nghiệp法人登記簿謄本

   B Bản sao của bảng quyết toán 決算書 năm gần nhất(Nếu là công ty mới thành lập thì nộp giấy kế hoạch kinh doanh của năm tiếp theo)

   C Giấy tờ, pamphlet, website giới thiệu công ty

  ・Một trong những giấy tờ sau đây chứng minh nội dung công việc, thời gian, địa điểm mà bạn sẽ làm

   A Bản sao của hợp đồng lao động 雇用契約書

   B Bản sao của giấy thông báo lương 辞令・給与辞令

   C Bản sao của giấy báo đậu採用通知書

  ・Lý do vì sao nhận bạn vào làm雇用理由書(Form tự do, viết về lý do nhận bạn vào làm, kinh nghiệm của bạn sẽ có ích gì cho công ty. Giấy này tuy không có cũng được, nhưng nếu bạn xin việc trái ngành học, trái ngành với công việc trước thì có giấy này sẽ tốt hơn)

  Chi phí và thời gian cần thiết
  Chi phí cho một lần làm giấy này là 900 yên (khi họ chấp nhận thì bạn mới phải đóng). Bình thường mất khoảng từ 1 ~ 3 tháng, vì thế cho nên khi bạn quyết định chuyển việc rồi thì hãy làm giấy tờ sớm để tránh vội vàng về sau.

  Nguồn: tomonivj.jp

  Câu trả lời tốt nhất

Trả lời câu hỏi

Browse

Mã xác nhận Bấm vào hình ảnh để lấy mã xác nhận mới.