Gia hạn visa lao động

Câu hỏi

Trong các loại giấy tờ cần chuẩn bị, có “Giấy chứng nhận số tiền thuế phải đóng (住民税の課税証明書) hoặc Giấy chứng nhận số tiền thuế đã đóng (住民税・所得税の納税証明書) của năm gần nhất.”
Mình đi làm chưa được 1 năm (trước khi vào công ty thì em vẫn đi làm baito) thì có thể nộp giấy tờ nào khác thay thế được không, hay bắt buộc phải là một trong 2 loại giấy tờ này hả các bạn?

đã giải quyết 0
lampham93 2 năm 2 Câu trả lời 548 xem Thành viên mới 0

Câu trả lời ( 2 )

  1. Dù bạn đi làm baito thì vẫn có giấy chứng nhận nộp thuế (納税証明書) và chứng nhận các khoản thuế phải đóng (課税証明書) mà. Bạn lên 市役所 xin 2 tờ giấy đó của năm gần nhất là ok.

    Câu trả lời tốt nhất

Trả lời câu hỏi

Browse

Mã xác nhận Bấm vào hình ảnh để lấy mã xác nhận mới.