Câu hỏi
Trong các loại giấy tờ cần chuẩn bị, có "Giấy chứng nhận số tiền thuế phải đóng (住民税の課税証明書) hoặc Giấy chứng nhận số tiền thuế đã đóng (住民税・所得税の納税証明書) của năm gần nhất." Mình đi làm chưa được 1 năm (trước khi ...
đã giải quyết 0
2 năm 2 Câu trả lời 657 xem Thành viên mới