Lưu trữ Visa | 日本に!

Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Đăng nhập

Đăng ký ngay

Diễn đàn 日本に!là nơi mọi người cùng giao lưu và chia sẻ những kiến thức hay kinh nghiệm sống về Nhật Bản. Đừng ngại đặt câu hỏi nếu bạn chưa biết về vấn đề gì đó :)

Danh mục : Visa

Danh mục câu hỏi liên quan đến các thủ tục Visa của Nhật Bản.

Câu hỏi
Trong các loại giấy tờ cần chuẩn bị, có "Giấy chứng nhận số tiền thuế phải đóng (住民税の課税証明書) hoặc Giấy chứng nhận số tiền thuế đã đóng (住民税・所得税の納税証明書) của năm gần nhất." Mình đi làm chưa được 1 năm (trước khi ...
đã giải quyết 0
2 năm 2 Câu trả lời 548 xem Thành viên mới