Lưu trữ Ngữ pháp | 日本に!

Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Đăng nhập

Đăng ký ngay

Diễn đàn 日本に!là nơi mọi người cùng giao lưu và chia sẻ những kiến thức hay kinh nghiệm sống về Nhật Bản. Đừng ngại đặt câu hỏi nếu bạn chưa biết về vấn đề gì đó :)

Chia sẻ với các bạn ngữ pháp tiếng Nhật trình độ N5: ~は Thì, là, ở ~も Cũng, đến mức, đến cả ~で Tại, ở, vì, bằng, với (khoảng thời gian) ~を Chỉ đối tượng của hành động ~に/へ Chỉ hướng, ...

Xem tiếp