Blog | 日本に!

Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Đăng nhập

Đăng ký ngay

Diễn đàn 日本に!là nơi mọi người cùng giao lưu và chia sẻ những kiến thức hay kinh nghiệm sống về Nhật Bản. Đừng ngại đặt câu hỏi nếu bạn chưa biết về vấn đề gì đó :)

   Mình vẫn nhớ Tết đầu tiên mình ở xa nhà là năm 2004. Hồi đấy mình sang Nagoya học theo diện sinh viên trao đổi, cả trường chẳng có một mống Việt Nam, mình thì lại chẳng có liên ...

Xem tiếp