Câu hỏi
Mình thấy các shop hay có chương trình khuyến mãi đăng kí với hay chuyển mạng nhận iphone giá 0 yên. Tuy nhiên mình thấy người ta ghi 実質 0円 ,一括  0円. Bạn nào giải thích cho mình cái này với ạ?
đã giải quyết 0
1 năm 3 Câu trả lời 496 xem Thành viên mới

Câu hỏi
Trong các loại giấy tờ cần chuẩn bị, có "Giấy chứng nhận số tiền thuế phải đóng (住民税の課税証明書) hoặc Giấy chứng nhận số tiền thuế đã đóng (住民税・所得税の納税証明書) của năm gần nhất." Mình đi làm chưa được 1 năm (trước khi ...
đã giải quyết 0
2 năm 2 Câu trả lời 577 xem Thành viên mới